2015-16 BAHAR DÖNEMİ MİMARİ PROJE 4-5 ARA JÜRİDE İSTENENLER

2015-2016 BAHAR YARIYILI MİMARİ PROJE 4-5 VİZE JÜRİSİ İSTENENLER LİSTESİ

 

  • Ana fikir (Konsept) Paftası (Analiz ve sentezlerden üretilmiş, çizimler ve grafiklerle desteklenmiş.)
  • Kentsel konum ve ulaşım paftası 1/5000
  • Vaziyet Planı 1/500
  • Planlar 1/200 (ölçeğin tekniğine uygun, aks, tefriş vs. İle birlikte)
  • Kesitler 1/200 (Minimum 2 adet)
  • Görünüşler 1/200 (Tüm cephelerden)
  • Maket 1/500
  • İsteğe bağlı olarak 1/200 Kütle maketi, üç boyutlu görseller, perspektifler.

 

(Pafta ve maket teslimleri 07.04.2016 günü saat 8.30 – 9.20 arasında proje atölyelerinde yapılacaktır.)

Bu içerik 05.04.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 582 kez okundu.