2015-16 BAHAR DÖNEMİ MİMARİ PROJE 6 ARA JÜRİDE İSTENENLER

MİMARİ PROJE 6

ARA JÜRİYE SUNULACAK PAFTALAR LİSTESİ

07.04.2016

Mimari Proje 6 konusu olarak 2015-2016 Bahar Yarıyılında verilmiş olan “Yat Limanı ve Alışveriş Merkezi” ara jürisine ait istenen paftalar listesi aşağıdaki gibidir:

  • Mimari Ana Fikir (Yaklaşım, bağlam ve kentsel ilişki)
  • 1/500 Vaziyet Planı
  • 1/500 Maket

 

Tüm yapılara ait;

  • 1/200 Kat Planları
  • 1/200 Kesitler
  • 1/200 Görünüşler
  • Tasarımı ifade eden ek perspektif ve görseller
Bu içerik 05.04.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 443 kez okundu.