2015-16 BAHAR MİMARİ PROJE 4-5 FİNAL JÜRİSİ İSTENENLER LİSTESİ

2015-2016 BAHAR YARIYILI MİMARİ PROJE 4-5

FİNAL JÜRİSİ İSTENENLER LİSTESİ

 

  • Ana fikir (Konsept) Paftası (Analiz ve sentezlerden üretilmiş, çizimler ve grafiklerle desteklenmiş.)
  • Kentsel konum ve ulaşım paftası 1/5000
  • Vaziyet Planı 1/500
  • Planlar 1/200 (ölçeğin tekniğine uygun, aks, tefriş vs. İle birlikte)
  • Kesitler 1/200 (Minimum 2 adet)
  • Görünüşler 1/200 (Tüm cephelerden)
  • Maket 1/500
  • Kısmi Kütle Maketi 1/200
  • Sistem Kesiti 1/50 (2 adet)
  • İsteğe bağlı olarak üç boyutlu görseller, perspektifler.

 

Maket teslimleri 26.05.2016 günü 8.30 – 9.20 saatleri arasında proje atölyelerinde yapılacaktır.

   (Modelleme paftaları maket tesliminde teslim edilebilir.)

 

 

 

 

 

Proje Koordinatörü

Yard. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Bu içerik 18.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 650 kez okundu.