2016-2017 BAHAR DÖNEMİ MİMARİ PROJE 4-5 ARA JÜRİDE İSTENENLER

2016-2017 BAHAR YARIYILI MİMARİ PROJE 4-5 ARA JÜRİ İSTENENLER LİSTESİ

Ana fikir (Konsept) Paftası (Analiz ve sentezlerden üretilmiş, çizimler ve grafiklerle desteklenmiş.)

  • Kentsel konum ve ulaşım paftası 1/5000
  • Vaziyet Planı 1/500
  • Planlar 1/200 (ölçeğin tekniğine uygun, aks, tefriş vs. İle birlikte)
  • Kesitler 1/200 (Minimum 2 adet)
  • Görünüşler 1/200 (Tüm cephelerden)
  • Maket 1/500
  • İsteğe bağlı olarak 1/200 Kütle maketi, üç boyutlu görseller, perspektifler.

 

(Pafta ve maket teslimleri 07.04.2017 günü saat 8.30 – 9.20 arasında proje atölyelerinde yapılacaktır.)

Proje Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Bu içerik 29.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 400 kez okundu.