2016-2017 BAHAR DÖNEMİ MİMARİ PROJE 4-5 FİNAL JÜRİSİNDE İSTENENLER

MİMARİ PROJE 4-5 FİNAL TESLİMİNDE İSTENENLER LİSTESİ
  • Konsept - Anafikir Paftası
  • Kentsel Ulaşım ve Kentsel Konum (Gerekli ölçeklerde)
  • Vaziyet Planı (1/500)
  • Plan, Kesit, Görünüşler (1/200) (Akslar, doğramalar, malzemeler, tefrişler işlenmiş şekilde)
  • 1/50 Sistem Detayı
  • Maket (1/500)
  • Kısmi Maket (1/200)
  • Ek Çalışmalar (Modellemeler, iç-dış perspektifler)
Teslim Tarihi: 22 Mayıs 2017


Bu içerik 17.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 647 kez okundu.