2016-2017 BAHAR DÖNEMİ MİMARİ PROJE 6 ARA JÜRİDE İSTENENLER

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ MİMARİ PROJE 6 ARA JÜRİDE İSTENENLER

06.04.2017 tarihli ara jüride istenenler aşağıdaki gibidir.
  • 1/5000 Kentsel Konum ve Mimari Rapor
  • 1/500 Arazi Vaziyet Planı
  • 1/200 Kat Planları
  • 1/200 Kesit ve Cepheler
  • 1/500 Maket
  • İsteğe Bağlı Projeyi İfade Edecek Perspektifler
(Pafta ve Maket teslimleri 06.04.2017 günü saat 9:30-10:30 arasında proje atölyesinde yapılacaktır.)
Bu içerik 30.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 292 kez okundu.