2017-2018 GÜZ DÖNEMİ DİPLOMA PROJESİ BÜTÜNLEME JÜRİSİNDE İSTENENLER

- Tasarım fikrinin yer aldığı Konsept Paftası (mimari açıklama raporu, fikir anlatıları, aksonometrik perspektifler ve diğer diagramlar)
- Bölgesel ölçekte ulaşım planlaması (1/25000 – 1/50000)
- Makro ulaşım ve planlama kararları (1/5000)
- Genel Çevre Düzeni Planı (1/2000)
- Yakın Çevre Vaziyet Planı (1/500)
- Avan Proje niteliğinde, mimari proje anlatım esasları doğrultusunda yeterli sayıda ve nitelikte tüm alanı kapsayacak plan, kesit, görünüş ve iç-dış perspektifler (1/500)
- Fuar binasına ait bir bloğun yeterli sayıda ve nitelikte plan, kesit ve görünüşleri (1/200)
- Kısmi uygulama projesi (1/50) kat planı, kesit, görünüş
- Kısmi Sistem Detayı (temelden çatı dahil olmak üzere - epür düzeninde 1/20 plan, kesit, görünüş, 1/5 nokta detay)
- Çevre Maketi (1/2000), Yakın Çevre Maketi (1/500), Blok maketi (1/200)
- Gerekli Ölçeklerde Ek Çalışmalar (iç - dış perspektif görünüşler, modellemeler)
- Tüm paftaların dijital dosyalarını ve maket fotoğraflarını içeren bir CD
- Tüm paftaların anlaşılabilir ve ölçeksiz bir biçimde basılı olduğu A4 boyutlarında portfolyo

*Pafta boyutu A0 (84,1×118,9 cm.) olacaktır.
** Tüm paftalar ya yatay olarak ya da dikey olarak kullanılacaktır.

Bu içerik 29.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 430 kez okundu.