2017-2018 GÜZ DÖNEMİ DİPLOMA PROJESİ FİNAL JÜRİSİNDE İSTENENLER

- Bölgesel ölçekte ulaşım planlaması (1/25000 – 1/50000)

- Makro ulaşım ve planlama kararları (1/5000)

- Genel Çevre Düzeni Planı (1/2000)

- Yakın Çevre Vaziyet Planı (1/500)

- Avan Proje niteliğinde, mimari proje anlatım esasları doğrultusunda yeterli sayıda ve nitelikte tüm alanı kapsayacak plan, kesit, görünüş ve iç-dış perspektifler (1/500)

- Fuar binasına ait bir bloğun yeterli sayıda ve nitelikte plan, kesit ve görünüşleri (1/200)

- Kısmi uygulama projesi (1/50) kat planları, kesit, görünüş

- Kısmi Sistem Detayı (temelden çatı dahil olmak üzere - epür düzeninde 1/20 planlar, kesitler, görünüşler, 1/5 nokta detaylar)

- Çevre Maketi (1/2000) , Yakın Çevre Maketi (1/500) , Blok maketi (1/200)

- Gerekli Ölçeklerde Ek Çalışmalar (iç - dış perspektif görünüşler, modellemeler)

- Mimari Açıklama Raporu (konsept yaklaşımını içerecek şekilde)

- Tüm paftaların dijital dosyalarını ve maket fotoğraflarını içeren bir CD

- Tüm paftaların anlaşılabilir ve ölçeksiz bir biçimde basılı olduğu A4 boyutlarında portfolyo

 

*Pafta boyutu A0 (84,1×118,9 cm.) olacaktır.

** Tüm paftalar ya yatay olarak ya da dikey olarak kullanılacaktır.

 

 

PROJE TESLİM TARİHİ VE SAATİ: 21.12.2017 / (13:30-17:30)

(Belirtilen zaman aralığı dışında teslim kabul edilmeyecektir.)

 

MAKET-PORTFOLYO-CD TESLİM TARİHİ VE SAATİ: 28.12.2017 (08:30-09:30)

(Belirtilen zaman aralığı dışında teslim kabul edilmeyecektir.)

 

Bu içerik 07.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 505 kez okundu.