2017-2018 GÜZ DÖNEMİ MİMARİ PROJE 4-5 FİNAL JÜRİSİNDE İSTENENLER

· 6 adet Proje Sunum Paftaları:
· Ölçek kademelenmesi dahilinde, çevresel yaklaşımı gösteren, vaziyet planları ve silüetler, (1/1000 ve 1/500 ölçek)
· Dönem içinde çalışılan ölçekte planlar, kesitler, görünüşler,
· Perspektif, modellemeler ve diğer ek çalışmalar,
· Maketler (1/200 ve 1/500 ölçek) (Maketler yakın çevresi ile birlikte düşünülmeli.)


· 1 adet Proje Tanıtım Paftası: Proje sunum paftalarına ek olarak, tüm projeyi ifade edecek, A1 boyutunda, tek bir sunum paftası istenmektedir. Bu paftada; ana fikri tanımlayan çizimler, ulaşım kararları, çevresel yaklaşımlar, aksonometrik planlar, plan diyagramları, cephe ve perspektif görseller ve katkı sağlayacak diğer çalışmalar yer alabilir.


· Ek Teslimler:

· Tüm paftaların dijital dosyalarını (dwg. psd. vs.) ve maket fotograflarını da içeren bir adet CD
· Tüm paftaların A3 olarak küçültülmüş hallerini içeren bir portfolyo.


NOT:

· Proje paftalarının boyutları 70x100cm, sayısı en fazla 6 adet olmalı; paftalar dikey kullanılmalıdır. (Proje Tanıtım Paftası bu sınırın dışındadır.)
· CD ve portfolyolar maket ile birlikte teslim alınacaktır.
· Modelleme vb. diğer tüm paftalar pafta teslim süresince alınacaktır, maket tesliminde her hangi bir pafta teslimi kabul edilmeyecektir.

Proje Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Ertan VARLI

Bu içerik 27.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 415 kez okundu.