Çift Ana Dal Ders Planı

 

 

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIN BÖLÜMÜ

 2013-2014  ÇİFT ANADAL  DERS PLANI

 

 

1-    Çift Anadal   programı öğrencileri 51  kredilik  proje derslerinin tamamını Zorunlu derslerden 13 kredilik  ders ,seçmeli derslerden 8 kredilik  (toplam 72 kredi) ders alıp başarılı olmak zorundadırlar.

 

 

 

 

PROJE DERSLERİ

Kodu

Dersin Adı

Z/S

AKTS

T

U

Ders saati

K

MIM 101

Mimari projeye giriş

Z

8

2

6

8

5

MIM 151

Mimari proje 1 *

Z

8

2

6

8

5

MIM 201

Mimari proje 2 *

Z

8

2

6

8

5

MIM 251

Mimari proje 3 *

Z

8

2

6

8

5

MIM 301

Mimari proje 4 *

Z

8

2

6

8

5

MIM 302

Şehircilik projesi  *

Z

6

2

2

4

3

MIM 351

Mimari proje 5 *

Z

8

2

6

8

5

MIM 352

Uygulama projesi *

Z

7

2

2

4

3

MIM 401

Mimari proje 6 *

Z

8

2

6

8

5

MIM 402

Rölöve ve rest. Projesi

Z

7

2

2

4

3

MIM 451

Diploma projesi *

Z

12

4

6

10

7

 

 

 

ZORUNLU DERSLER

Kodu

Dersin Adı

Z/S

AKTS

T

U

Ders saati

K

MIM 104

Mimarlıkta bilgi kuramı

Z

3

2

0

2

2

MIM 154

Mimarlık kuramları

Z

3

2

0

2

2

MIM 155

Kültür-sanat-mimarlık

Z

3

2

0

2

2

MIM 354

Tarihi çevre kor. Ve restorasyon

Z

3

2

0

2

2

MIM 304

Yapı fiziği

Z

4

2

1

3

2,5

MIM 252

Taşıyıcı Sistemler

Z

4

2

1

3

2.5

 

SEÇMELİ  DERSLER

Kodu

Dersin Adı

Z/S

AKTS

T

U

Ders saati

K

MIM 206

İleri İfade Teknikleri

S

3

2

0

2

2

MIM 207

Mimarlık ve Tipoloji

S

3

2

0

2

2

MIM 208

Mimaride Konsept

S

3

2

0

2

2

MIM 209

Mimari Tasarımda Çevre Analizi

S

3

2

0

2

2

MIM 210

Konut Tasarımı

S

3

2

0

2

2

MIM 211

Mimarlıkta Strüktürler

S

3

2

0

2

2

MIM 212

Perspektif ve Gölge

S

3

2

0

2

2

MIM 213

Tasarı Geometri

S

3

2

0

2

2

MIM 214

Sağlık, Eğitim ve Ofis Binaları

S

3

2

0

2

2

MIM 257

Topografya (Ölçme Bilgisi)

S

3

2

0

2

2

MIM 258

Yapım Sistemleri

S

3

2

0

2

2

MIM 259

Mesleki ve Hukuki Uygulamalar

S

3

2

0

2

2

MIM 260

Endüstri, Gösteri ve Spor Binaları

S

3

2

0

2

2

MIM 261

Mimaride Psikoloji

S

3

2

0

2

2

MIM 262

Kentsel Tasarım

S

3

2

0

2

2

MIM 263

Mimarlık ve Ütopya

S

3

2

0

2

2

MIM 306

Mimaride Form-Fonksiyon İlişkisi

S

3

2

0

2

2

MIM 307

Konaklama ve Ulaşım Binaları

S

3

2

0

2

2

MIM 308

Mimarlıkta Alternatif Enerji Kullanımları

S

3

2

0

2

2

MIM 309

Mimari Fotoğrafçılık

S

3

2

0

2

2

MIM 310

Sürdürülebilirlik ve Mimarlık İlişkisi

S

3

2

0

2

2

MIM 311

Mimarlıkta İletişim

S

3

2

0

2

2

MIM 355

Yapılarda Cephe Sistemleri

S

3

2

0

2

2

MIM 356

Çelik Yapı Üretimi

S

3

2

0

2

2

MIM 357

Mimarlık ve Ekoloji

S

3

2

0

2

2

MIM 358

Yapıda Saydamlık

S

3

2

0

2

2

MIM 359

Tarihi Çevrede Tasarım

S

3

2

0

2

2

MIM 360

Mimarlığın Temsilcileri

S

3

2

0

2

2

MIM 361

Herkes İçin Tasarım

S

3

2

0

2

2

MIM 362

İç Mekan Donatımı

S

3

2

0

2

2

MIM 403

Şantiye Tekniği ve Organizasyonu

S

3

2

0

2

2

MIM 404

Kentsel Koruma

S

3

2

0

2

2

MIM 405

Donatı Alanları Planlaması

S

3

2

0

2

2

MIM 406

Depreme Dayanıklı Yapı Üretimi

S

3

2

0

2

2

MIM 407

Osmanlı Kenti

S

3

2

0

2

2

MIM 408

Yapı Üretiminde Sürdürülebilirlik

S

3

2

0

2

2

MIM 409

Çelik ve Yapılarda Kullanılması

S

3

2

0

2

2

MIM 410

Ahşap Koruma

S

3

2

0

2

2

MIM 411

Sinan ve Yorumu

S

3

2

0

2

2

MIM 412

Trakya’da Koruma Sorunları

S

3

2

0

2

2

MIM 413

Geleneksel Konut Mimarisinde Taşıyıcı Sistemler

S

3

2

0

2

2

MIM 414

Betonarme Kalıp ve İskelet Sistemleri

S

3

2

0

2

2

MIM 453

Tesisat Bilgisi

S

3

2

0

2

2

MIM 454

Yapı Hataları Analizi

S

3

2

0

2

2

MIM 455

Proje Yönetimi

S

3

2

0

2

2

MIM 456

Su ve Nem Sorunları

S

3

2

0

2

2

MIM 457

Edilgen Isıtma Sistemleri

S

3

2

0

2

2

MIM 458

Binalarda Enerji Korunumu

S

3

2

0

2

2

MIM 459

İkincil Konut Mimarlığı

S

3

2

0

2

2

MIM 460

Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı

S

3

2

0

2

2

MIM 461

Kıyı Mekanları Planlama İlkeleri

S

3

2

0

2

2

MIM 462

Edirne Geleneksel Konut Mimarisi

S

3

2

0

2

2

MIM 463

Edirne Tarihsel Çevre ve Doku Araştırmaları

S

3

2

0

2

2

MIM 464

Bağlam ve Tasarım

S

3

2

0

2

2

 

 

Bu içerik 30.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1538 kez okundu.