MİMARİ PROJE 4-5 İSTENENLER LİSTESİ

MİMARİ PROJE 4-5

ARA JÜRİDE İSTENENLER

13.11.2015

 • Tasarım alanına ilişkin
 • Analiz-sentez ilişkisinde tasarım yaklaşımınızı anlatan
 • Makro ölçekten mikro ölçeğe inen sunumlar
  • Projeyi en iyi anlatacak sayı ve ölçekte vaziyet planı, kesit ve silüetleri
  • Planlar
  • Kesitler
  • Görünüşler
  • Perspektifler
  • Maket sunumu

Takdim şekli öğrenciye bırakılmıştır.
Teslim Saati: 10.30-11.30

Bu içerik 16.11.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 880 kez okundu.