Mimarlık Eğitimi

Mimarlık eğitimi çok yönlü bakış açısını gerektirir. Başta tasarım alanları olmak üzere, mimar adayı eğitimi süresince mesleğin çeşitli yönlerini yansıtan çok farklı disiplinlerden beslenir. Bu disiplinler arasında mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, idari bilimler, hukuk gibi alanlar bulunmaktadır.  

Mimarlık eğitiminin nihai hedefi öğrenimin sekizinci yarıyılında ‘Diploma Projesinin’ gerçekleştirilmesiyle ve aynı zamanda staj yükümlülüklerinin ile diğer derslerin tamamlanmasıyla alınan ‘Mimar’ unvanıdır. Ülkemizde ‘Mimar’ unvanlı kişiler mimarlık mesleğini icra etmeye ve mimari proje müellifi olmaya hak kazanırlar.

‘Diploma Projesinin’ başarılmasıyla mimar adayı bireysel olarak tasarım gerçekleştirme yetkinliğini kanıtlar. ‘Diploma Projesinin’ öncesinde mimarlık öğrenimi süresince aday çeşitli bilgilerle donatılmaktadır. Bu bilgiler şöyle sıralanabilir:

  1. Tasarım Grubu: Temel Tasarım, Mimari Proje, Şehircilik, Mimari tasarım kuramları ile tasarım iletişim tekniklerini içeren dersler,
  2. Yapı Grubu: Statik, Betonarme, Yapı Elemanları, Yapı Malzemesi, Fiziki Çevre Kontrolü ve ilgili teknoloji bilgisini içeren dersler,
  3. Tarih ve Koruma Grubu: Mimarlık Tarihi, Tasarım uygulamaları, Restorasyon ve ilgili saha çalışmalarını içeren dersler,
  4. İdari Bilimler Grubu: Yapım Yönetim ve Ekonomisi, Şantiye Yönetimi, İş ve İmar Hukuku dersleri,
  5. Mimarlıkta uzmanlaşmaya dönük seçme dersler,
  6. Ortak dersler (Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi),
  7. Zorunlu Mesleki Uygulama (Staj)

Mimarlık mesleğinin gerektirdiği ve tanımlandığı ölçüde mimar adaylarının topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yetişmesi hedeflenmektedir.     

Bu içerik 16.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 24522 kez okundu.