Misyon

MİSYON

Çağımızın kent ve mimarlık konularını ulusal ve uluslararası çerçevede irdeleyen, çağdaş ve evrensel değerleri benimseyen, eleştirel ve bilimsel düşünen, bilgi birikimini insanlık yararına kullanan, disiplinler arası işbirliği yapabilen, yaratıcı, yenilikçi, araştırmacı, mimarlığı anlama ve yorumlama yetisine sahip mimarlar yetiştirmek.

VİZYON

Bölümümüz çağdaş mimarlık bilincini değişen yaşam koşulları doğrultusunda ele alarak toplumsal gereksinimlere mimarca çözüm geliştiren, mimarlık alanındaki birikimleri doğru kullanan ve kültürel değerlere sorumluluk bilinciyle yaklaşan eğitim - öğretim standartlarını hedeflemektedir.

Bu içerik 14.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3498 kez okundu.